Premie van de netbeheerder voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Als u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Met de energiewinstcalculator kunt u berekenen hoe snel u uw investering in isolatie van een hellend dak terugverdient.

Voorwaarden

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest
  – die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  – of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kunt u alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.
 • Hebt u in het verleden een premie gekregen voor een deel van het dak en isoleert u nu een ander deel? Dan kunt u voor het andere dakdeel opnieuw een premie krijgen (tenzij het de ene keer over zoldervloerisolatie ging en de andere keer over het dak boven die zoldervloer).
  De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2021 of 2022, vraagt u dus de premie 2021 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt).
  De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden (bv. dampscherm) en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

 

Procedure

Documenten

De onderstaande documenten moet u zeker bij uw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.​

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder, de snelste methode is echter de aanvraag online uit te voeren.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijgt u daarover een bericht.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

ISOCAT kan je bijstaan & advies geven over isolatiekeuze & daaraan verbonden premies.

Contacteer ons